About CCH International Medical Center

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลคริสเตียนชางหัวอยู่ที่ตอนกลางของไทจงซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ2439 โดยมิชชันนารีชาวอังกฤษ ดาวิด แลนซ์บอรอด(DAVID LANDSBOROUGH)และบาทหลวงเหมย เจี้ยน หวู (MEI CHIEN-WU)ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคริสตจักรที่ไม่เหมือนใครในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์การแพทย์แห่งเดียวที่มีประวัตินับเป็นร้อยปีในไต้หวันและยังเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างประเทศ (JOINT COMMISSION INTERNATIONAL)–มาตรฐานคุณภาพสูงสุดด้านสุขภาพระหว่างประเทศ

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนะนำเกี่ยวกับศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังและส่องกล้อง

CCH Internation Medical Center

การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบมีการบุกรุกน้อยที่สุดและส่องกล้องเป็นการปฏิบัติทางการแพทย์แบบใหม่ที่ผสมผสานการผ่าตัดที่มีเทคโนโลยีสูงและศิลปะเข้าด้วยกัน การบั่นทอนแผลคล้ายขาตะขาบเป็นแผลเล็ก ๆ ช่วยปรับปรุงอาการเจ็บปวดหลังผ่าตัด เวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย อย่างไรก็ตามการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบมีการบุกรุกน้อยที่สุดเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างสูงและมิใช่ว่าแพทย์ทั่วไปก็สามารถทำได้ ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ถึงจะทำการผ่าตัดแบบมีการบุกรุกน้อยที่สุดในสภาพที่ปลอดภัย ในปี พ.ศ 2553 ภายใต้การนำของเฉินเจียนหมินได้มีการจัดตั้ง "ศูนย์ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้องและมีการบุกรุกน้อยที่สุด" ซึ่งหวังที่จะนำคุณภาพการบริการทางการแพทย์ที่ดีขึ้นมาสู่ผู้ป่วยและสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ในการรักษากระดูกสันหลังของชางจิ

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนะนำเกี่ยวกับศูนย์มะเร็งเต้านมรอบทิศทาง

CCH Internation Medical Center

นำโดยศาสตราจารย์เฉินดาเรนและรวมกับ 8 คณะซึ่งเป็นทีมเดียวที่มีแพทย์เฉพาะทาง เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทั้งไต้หวันเพื่อให้ยา การให้คำปรึกษาการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยร่วม โดยการพบปะกับสามชิกในทีมเป็นประจำเพื่อทบทวนและหารือเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้ดีขึ้นและปรับปรุงคุณภาพการแพทย์ บริการและผลงานของศูนย์ยังดึงดูดให้โรงพยาบาลทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมและได้รับการฝึกฝนจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายปีด้วยชื่อเสียงที่ฝังลึกในวงการแพทย์และหมู่ผู้ป่วยนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

แนะนำเกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูข้อต่อ

CCH Internation Medical Center

การเปลี่ยนข้อต่อเทียมสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคทางการแพทย์ที่สำคัญที่สุดของศตวรรษที่ยี่สิบผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อต่อเทียม ซึ่งสามารถปรับปรุงปัญหาอาการปวดข้อต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูการทำงานของชีวิตประจำวันได้ จากสถิติของสำนักงานเพื่อการวิจัยและคุณภาพการดูแลสุขภาพ (AGENCY FOR HEALTHCARE RESEARCH AND QUALITY) คนกว่า 600,000 คนได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในสหรัฐอเมริกา ในแต่ละปีตามที่กรมประกันคุณภาพกลางกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการในเครือข่ายข้อมูลคุณภาพประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ 2560 มีประชาชนมากกว่า 25,000

เรียนรู้เพิ่มเติม

ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ

CCH Internation Medical Center

วิญญาณของ "ผิวแห่งความรัก"ด้วยปรัชญา "ผิวบนร่างกายของฉัน ความรักในหัวใจฉัน"

ทีมการปลูกถ่ายที่มีคุณภาพสูงของโรงพยาบาลเป็นที่รู้จักกันดีในวงการแพทย์สำหรับการบริจาคตับและปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการปลูกถ่ายตับจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตและผ่าตัดตับฝ่อ เป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับโดยกรมประกันสุขภาพ (กรมประกันสุขภาพกลางได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการในปี พ.ศ 2556)

เรียนรู้เพิ่มเติม

ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

CCH Internation Medical Center

คุณภาพการแพทย์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

โรงพยาบาลคริสเตียนชางหัวก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2439 ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคริสจักรไต้หวันที่มีประวัติยาวนานและมีลักษณะเฉพาะ เป็นเวลากว่าศตวรรษที่เราพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะปกป้องสุขภาพของคนไต้หวัน ในหลายปีที่ผ่านมาคุณภาพการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมจากโรงพยาบาลแห่งนี้ได้รับความสนใจทั่วโลก ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ 2551 ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการร่วมระหว่างประเทศ (JCI) ได้รับการรับรองคะแนนสูงเพื่อที่จะยืนยันได้ว่าคุณภาพทางการแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เรียนรู้เพิ่มเติม